BLUE BAR

Platja de Migjorn Km 8

Cat.  Aquest mític bar de copes obre cada dia i nits des de maig a octubre. Bon ambient, música, còctels, sagnies i aperitius. Tots els dimarts i divendres al capvespre el seu àlien particular ofereix el seu xou. Els dilluns nit, música en directe amb Antena Libre. I moltes més sorpreses durant l’estiu.

Esp.  Este mítico bar de copas abre todos los días y noches desde mayo a octubre. Buen ambiente, música, cócteles, sangrías y aperitivos. Todos los martes y viernes al atardecer su alien particular ofrece su show. Los lunes noche, música en directo con Antena Libre. Y muchas más sorpresas durante el verano.

It.   Questo leggendario cocktail bar apre ogni giorno e notte da maggio a ottobre. Bella atmosfera, musica, cocktail, sangria e stuzzichini. Ogni martedì e venerdì al tramonto il loro singolare alieno fa il suo show. Il lunedì sera, musica dal vivo con Antena Libre. E tante altre sorprese durante l’estate

Eng. This legendary cocktail bar opens every day and night from May to October. Good atmosphere, music, cocktails, sangrias, and appetizers. Every Tuesday and Friday at sunset their peculiar alien puts on a show. On Monday night, live music with Antena Libre. And many more surprises during the summer.